Category Archives: death

പത്രാധിപര്‍ക്കുള്ള കത്ത്‌

പത്രാധിപര്‍ക്കുള്ള കത്ത്‌

 പെരിയബഹുമാനപ്പെട്ട സാര്‍,

വാര്‍ത്തവായിച്ചിട്ടെഴുതുന്നതല്ല,

പ്രവാസത്തിണ്റ്റെയിടക്കാലത്ത്‌

അറിയാഞ്ഞ വാര്‍ത്തയന്വേഷണം.

അമ്പത്തൊന്ന്‌ വെട്ടിലെ ചോര-

യുണങ്ങിയെല്ലവരും പിരിഞ്ഞോ,

ഊരുകാക്കും മലയിടങ്ങള്‍

തേടിയിന്നും തിരച്ചില്‍പ്പടയുണ്ടോ,

നഖങ്ങള്‍ മഷിത്തുമ്പായും കണ്ണ്‌

ക്യാമറയാക്കിയും മണപ്പിച്ചോടിയ       നായ്ക്കളും?

ദില്ലിയിലെ ആ ബസ്‌ കഴുകി

തിരിച്ചുകൊടുത്തോ, അതിണ്റ്റെ ലിവറും?

പിതൃകാമനകളുടെ തിരക്കഥകള്‍

ദിവസവും എറിവേറിവരുന്നുണ്ടല്ലോ?

കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങി മടക്കി നല്‍കാഞ്ഞ

ഗതികെട്ടോരുടെ ശേഷക്രിയയ്ക്കു പോയിരുന്നോ?

കല്‍ക്കരിപ്പാടങ്ങളുടെ കാര്യം

കരിപുരണ്ട്‌ വെളിച്ചം മുട്ടിയതല്ലല്ലോ?

രണ്ടാം തലമുറയിലെ* തരംഗരാജികള്‍

ചുളുവിലയ്ക്കിനിയും കിട്ടുമോ,

അതോ മൂന്നാം തലമുറയിലേക്ക്‌**

ഞാന്‍ കടക്കണോ?

പുതിയപത്രക്കച്ചവടക്കാരാ,

പഴയപത്രക്കെട്ടുകള്‍

ആക്രികച്ചവടത്തിനയക്കയാല്‍

നിണ്റ്റെ ആവേശങ്ങള്‍ എനിക്കോര്‍മ്മയില്ല.

മാറിക്കൈപ്പറ്റിയതാണെങ്കില്‍

ഈ കുറി മടക്കളൂ,

ഞാനിവിടെത്തന്നെയുണ്ട്‌.

*2G=Second Generation;**3G

Advertisements

ദുര്‍യോഗനിദ്രദുര്‍യോഗനിദ്ര

സത്നാം,നിണ്റ്റെ പേര്‌
വ്യാകരിക്കാന്‍ അറിവില്ലെനിക്ക്‌,
എങ്കിലും സല്‍പ്പേരെന്നൊരു
ധ്വനിയതിലുണ്ടെന്ന്‌ നിനക്കട്ടെ.

ചിത്തവൃത്തിനിരോധം യോഗ-

മെന്നു പതഞ്ജലീപദം;

ചിത്തമില്ലാത്തതോ,വൃത്തിയില്ലാത്തതോ-

ഏതാണ്‌ നിന്‍ ദുര്യോഗം?

ഗയ-ബോധിവൃക്ഷങ്ങളുടെ
ഊയല്‍ വേരിലാടിയ
നരഗരിമയുടെ നിര്‍വേദസ്മൃതി
മീമാംസകളുടെ ചിറയില്‍ തച്ചുടയുന്നു.

ഗയ-നിണ്റ്റെ നാടെന്ന്‌

പത്രത്താള്‍ പറയുന്നത്‌,

ഊരുവിലക്കില്‍ ആര്യസത്യങ്ങള്‍

പിന്നിട്ടുപോയൊരു നാട്‌.

ജടയും ജാടയും യോഗസിദ്ധം;
മറുത്തവ ക്ഷൌരം ചെയ്യും
അച്ചടക്കത്തിന്‍ മൊത്തവാണിഭ-
മേല്‍ക്കും കുലശ്രേഷ്ഠര്‍.

കുഴകള്‍ തിരിച്ച്‌ അവര്‍ നിന്നെ

ചിരിപ്പാവകളിലൊന്നായ്‌ നിരത്തും.

വികടകാലത്തിന്‍ ലാസ്യത്തില്‍

വിടച്ചിരി ചിരിക്കാനൊരുക്കും.

കുതറിയാല്‍ അവര്‍ നിന്നെ
മുഴക്കോല്‍ ചേര്‍ത്തുടയ്ക്കും;
ഊമയടികളില്‍ കുഴഞ്ഞ്‌

വെള്ളത്തിനായ്‌ നീയിഴയും.

കണ്ണീര്‍ത്തുമ്പ്‌ തേടി പ്രിയരെത്തുമ്പോള്‍

കുറഞ്ഞത്‌ മൂന്നു കാരണങ്ങളെങ്കിലും

നിന്നെ മരിപ്പിച്ചിരിക്കാമെന്നവര്‍ പറയും,

ആര്‍ക്കുമറിയാത്ത മൂന്നു കാരണങ്ങള്‍.

നിയമമറിയാതൊരു കൊല,
കഥമെനയാനൊരു പ്രേതഗണിതം,
കഥപാടാന്‍ നാവായിരം.

സത്നാം, ഞാനിരക്കുന്നൊരു മാപ്പ്‌.

Satnam Singh Mann was killed on 05.08.12. read the following links for further details